DMCA POLICY

België Movie Free Streaming respecteert de intellectuele eigendom van anderen. België Movie Free Streaming neemt de intellectuele eigendom zeer serieus en zet zich in om tegemoet te komen aan de behoeften van de eigenaars van de inhoud en hen te helpen bij het beheer van de publicatie van hun inhoud op het internet. Opgemerkt moet worden dat België Movie Free Streaming een eenvoudige zoekmachine is voor tv-series die beschikbaar is op een groot aantal websites van derden.

Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt en toegankelijk is op deze site, kunt u onze auteursrechtpersoon op de hoogte stellen, zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA). Om uw klacht onder de DMCA geldig te laten zijn, moet u de volgende informatie verstrekken wanneer u de beweerde inbreuk op het auteursrecht meldt:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt.
Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het voorwerp uitmaakt van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd.
Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres.
Een verklaring dat de klagende partij “te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet”.
Een verklaring dat de “informatie in het bericht accuraat is”, en “op straffe van meineed, is de klagende partij gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden”.